×
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จ.ระยอง : ทางเลือกแบบพอเพียงให้กับชีวิต Profile Pictureเกี่ยวกับ
หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทั่วประเทศ ตั้งอยู่บนฐาน ๙ ฐานเรียนรู้หลัก และปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามภูมิสังคมโดยแต่ละฐานมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง พออยู่ พอกิน ลดรายจ่ายสร้างรายได้ ๙ ฐานเรียนรู้หลัก ได้แก่
๑. ฐานฅนรักษ์ป่า
๒. ฐานฅนรักษ์น้ำ
๓. ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี
๔. ฐานฅนรักษ์สุขภาพ
๕. ฐานฅนเอาถ่าน
๖. ฐานฅนติดดิน
๗. ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ
๘. ฐานฅนมีน้ำยา
๙. ฐานฅนมีไฟ
หากสนใจจะเข้าไปอบรมหรือเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ๐๘๑-๙๘๒-๒๔๐๔ นางสาววรรณิภา เครือวัลย์ ๐๘๔-๑๒๘-๔๔๕๙

ที่อยู่ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง บ้านเลขที่ ๓๒๒/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ / แฟกซ์ ๐๓๘-๖๓๒-๒๘๑

ที่มา http://welovethaiking.com/blog/ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสอ/

รายละเอียด

  • แนวความสุข
  • ตำแหน่งที่ตั้ง จ.ระยอง