×
บ้านสวนพอสุข (Bansuanporsuk) Profile Pictureเกี่ยวกับ
บ้านสวนพอสุข การเกษตรแนวเศรษฐกิจยังชีพแบบพอเพียง ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และวิถีชุมชนชนบท

รายละเอียด

Autochthonous Landrace มะนาวพันธุ์พื้นบ้านหรือพันธุ์ดั้งเดิม

พืช สำหรับปรุงอาหารของคนไทยทุกยุคสมัย อาหารหลากหลายที่ผ่านการปรุงรสด้วยมะนาว รวมทั้งยารักษาป้องกันโรคคุณค่ามากมาย ที่ผลผลิตจากพืชธรรมชาติที่ชื่อว่ามะนาวจะรังสรรค์มาให้

ปัจจุบัน ได้ถูกปรับปรุง ดัดแปลงสายพันธุ์เพื่อตอบสนองทางเศรษฐกิจ(ความแปรปรวนทางพันธุกรรม) หรือไม่ก็ถูกทดแทนด้วยพืชเศรษฐกิจ พืชเชิงเดี่ยว บ้างที่ถูกทดแทนด้วยสารปรุงแต่งหลอกเลียนธรรมชาติ เพื่อหลอกสติปัญญาของมนุษย์ ทำให้นับวันยิ่งเลื่อนหายจากสังคมพึ่งตนเองไปทุกกาลเวลา

ควร อนุรักษ์ รักษา สายพันธุ์พื้นบ้าน ส่งต่อถึงลูกหลานอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน คุณค่าที่ธรรมชาติคัดสรรมอบให้ ปรับตัวได้ทุกสภาพฤดูกาล ความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชสูง(ไม่ต้องใช้สารเคมีในการบำรุง รักษา และเพิ่มผลผลิต) มีผลผลิตตลอดฤดู กลิ่นและรสชาติเหมาะสมกับอาหารไทยๆมีเอกลักษณ์เฉพาะ สรรพคุณทางยาหลากหลาย เมล็ดน้อย

ปลอดสารเคมี ทุกกระบวนการเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวเอง อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่โดยรอบ....

(พืชปัจจุบันควรปลอดสารเคมี)

image
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

ตลาดชุมชนจากวิถีชุมชน (ผลผลิตจากชุมชน สู่ชุมชน)

image
image
image
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

เลี้ยงหอยขม (สัตว์เศรษฐกิจ)
หอยขม หนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ว่าง (สระน้ำที่สะอาดและปลอดสารปนเปื้อนบ่งบอกได้จาก ไข่น้ำ แหน พืชน้ำโปรตีนสูง)

imageimage
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

เลี้ยงหอยขม (สัตว์เศรษฐกิจ)
หอยขม หนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด
เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ว่าง (สระน้ำที่สะอาดและปลอดสารปนเปื้อนบ่งบอกได้จาก ไข่น้ำ แหน พืชน้ำโปรตีนสูง)

image
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ว่าง (สระน้ำที่สะอาดและปลอดสารปนเปื้อนบ่งบอกได้จาก ไข่น้ำ แหน พืชน้ำโปรตีนสูง)

image
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น