×
ห้องเรียนสุดขอบฟ้า Profile Pictureเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาด้วยครอบครัว โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาธรรมชาติ การรู้จักตนเอง และ ดำรงชีวิตอย่างมีสติ เป็นแกนกลาง

รายละเอียด

การสื่อสารอย่างมีสติ 8 ข้อลองทำดูไม่ยากเลยครับ
https://www.facebook.com/Thaip....bsRadioFan/videos/22

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

การศึกษาด้วยการไปอยู่ที่นั่น และ สัมผัสคุณค่าของ ข้าว หญ้า และ มิตรภาพในท้องถิ่น

ห้องเรียนสุดขอบฟ้า

ห้องเรียนสุดขอบฟ้า

ตัวอย่างรายการ ที่เสนอกับ MCOT 9 ครับ
youtu.be
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

บทสัมภาษณ์พิเศษ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน ในประเด็น SEPACTION platform การเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์และปฏิบัติการรูปแบบใหม่ https://www.facebook.com/10000....2261073707/posts/188

บ่ายสี่เชิญติดตามฟังนะครับ วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน มาเล่าถึงการใช้สื่tอโซเชียล และ แพล็ตฟอร์มอินเตอร์เน็ต เพือ สืบสานศาสตร์แห่งความพ่อเพียง SEP (Sufficiency Economy Philosophy) in Action ทางไทยพีบีเอส Radio เวลา 16.00 น. ครับ

บ่ายสี่เชิญติดตามฟังนะครับ วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน มาเล่าถึงการใช้สื่tอโซเชียล และ แพล็ตฟอร์มอินเตอร์เน็ต เพือ สืบสานศาสตร์แห่งความพ่อเพียง SEP (Sufficiency Economy Philosophy) in Action ทางไทยพีบีเอส Radio เวลา 16.00 น. ครับ

บ่ายสี่เชิญติดตามฟังนะครับ วันนี้มีแ
www.facebook.com
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น