×
นำเสนองาน Profile Pictureเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้(การนำเสนองาน)

รายละเอียด

นำเสนองานสิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • แนวความสุข
  • ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ