×
ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ Profile Pictureเกี่ยวกับ
เนื่องด้วยชอบปลูกต้นไม้และชอบต้นไม้ เพราะช่วยให้เรามีอากาศที่สดชื่นและเพิ่มออกซิเจนให้ชั้นบรรยากาศ และทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่อ่อนโยน และสุขภาพดี และมีจิดใจที่รู้จักคำว่า "ให้" เราจะเดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด

เนื่องด้วยชอบปลูกต้นไม้และชอบต้นไม้ เพราะช่วยให้เรามีอากาศที่สดชื่นและเพิ่มออกซิเจนให้ชั้นบรรยากาศ และทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่อ่อนโยน และสุขภาพดี และมีจิดใจที่รู้จักคำว่า "ให้" เราจะเดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

image
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น