ปฏิบัติการ แนวความสุข
user
Thai PBS

6 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

โปรไฟล์
user

ตอนที่ 4: จิตสำนึกใหม่

​วิชาความสุข - ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

​วิชาความสุข - ตอนที่ 4 : จิตสำนึกใหม่ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

พบกับ “โจน จันใด” ผู้ที่เลือกเดินสวนทางออกจากกระแสหลัก เพื่อหาเส้นทางสายใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเขายั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา และพบกับโครงการดี ๆ อย่าง “พอแล้วดี THE CREATOR” โครงการที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับก
program.thaipbs.or.th
แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

ตอนที่ 3: ประโยชน์สุข

​วิชาความสุข - ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

​วิชาความสุข - ตอนที่ 3 : ประโยชน์สุข | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

2 กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ คือ “ชาวนาไทอิสาน” และ “ม่วนใจ๋” กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ลุกขึ้นมารวมพลังคนในเครือข่าย แบ่งปันองค์ความรู้ กำลังกาย กำลังทรัพย์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อสร้างสังคมแห่งความพออยู่พอกิน ท้ายสุด... “ประโยชน์สุ
program.thaipbs.or.th
แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

ตอนที่ 2: ศรัทธา

​วิชาความสุข - ตอนที่ 2 : ศรัทธา | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

​วิชาความสุข - ตอนที่ 2 : ศรัทธา | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

วิชาความสุข...สัปดาห์นี้จะพาทุกคนหยุดรีบ แล้วเริ่มคิดตามไปด้วยกัน กับสิ่งที่เราเคยได้ยินว่า คำสอนต่าง ๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 แท้จริงนั้นคืออะไร และพบกับบุคคลที่มี “ศรัทธา” เต็มเปี่ยม จนน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นพลังในการสร้างความสุขให้กับชีวิต ​ติด
program.thaipbs.or.th
แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
user

ตอนที่ 1: ถอดรหัส

​วิชาความสุข - ตอนที่ 1 : ถอดรหัส | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

​วิชาความสุข - ตอนที่ 1 : ถอดรหัส | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

มาร่วมกัน “ถอดรหัส” ถึงเหตุผลว่า ทำไม...ในหลวง รัชกาลที่ 9 ถึงต้องมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 4,689 โครงการ ผ่านบุคคลจากหลายแวดวงในสังคมที่เข้าใจ และเข้าถึงรหัสที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงตั้งขึ้น แต่การถอดรหัสจะนำความสุขอย่างยั่งยืนมาสู่คนไทยไ
program.thaipbs.or.th
แสดงความคิดเห็น (1)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

วิชาความสุข คือ หนังสารคดีที่จะทำหน้าที่เชื่อมร้อยความรู้แห่งแผ่นดินที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้แก่คนไทย เพื่อเป็นการบอกให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่า ศาสตร์พระราชา... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

ThaiPBS TV