ข้อมูลสมาชิก

อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยรับราชการ ใกล้ชิดพระองค์ท่านในหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี กว่า ๑๖ ปี ได้สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรในทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้พบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกิน ความยากจน ความรู้ในเรื่องการเกษตร ตลอดจนปัญหาสุขภาพ การศึกษาและอื่นๆ ประกอบกับที่ได้ถวายการรับใช้ พระ องค์ท่าน ได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกาย กำลังพระราชทรัพย์ อีกทั้งเวลาส่วนใหญ่กับการพัฒนาค้นคว้าและทดลองในสิ่งต่างๆ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อ.วิวัฒน์ จึงได้รวบรวมกลุ่มคนในหลายๆ อาชีพ ที่มีแนวคิด แนวอุดมการณ์ในการที่จะฟื้นฟูประเทศโดยการนำแนวคิดเรื่องทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ให้ใช้กับการทำการเกษตร และการดำรง ชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี หยุดการพึ่งพาชาติตะวันตก หันกลับมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา เพื่อเน้นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย จึงได้จัดตั้งเป็น “ชมรมกสิกรรมธรรมชาติไท” มาเป็นเวลากว่า ๔ ปี

ปฏิบัติการ (1)

user
post-image

โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นมาจากคนไทยกลุ่มเล็กๆที่ขอร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการน้อมนำเอาพระราชดำรัส “ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา” ในหัวข้อ “การเรียนรู้” มาถ่ายทอดต่อคนไทยทุกๆคนที่สนใจ ด้วยการจัดกิจกรรมสาธิตการหล่อพระบรมรูปเหรียญในหลวงรัชกาลที่๙ ขึ้นมา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านจะได้ทำการหล่อพระบรมรูปเหรียญประติมากรรมดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นเดียวในโลก ที่สามารถนำกลับไปบ้านพร้อมกับความภาคภูมิใจในผลงานของตัวท่านเองและเก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ลงมือทำด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่มต้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2016