×

เกี่ยวกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเมื่อปี 2559 ได้ปรับชือและภารกิจของศูนย์ให้ครอบคลุมการเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

 • 01-April-2004

 • อาศัยอยู่ ไทย

 • ตำแหน่งที่ตั้ง 118 Sukhaphiban 2 Alley, Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand

 • เว็บไซต์ http://cse.nida.ac.th

 • 0 โพสต์
 • 1000 ความสุข
 • 01-April-2004
 • อาศัยอยู่ ไทย
 • ตำแหน่งที่ตั้ง 118 Sukhaphiban 2 Alley, Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand
 • เกี่ยวกับ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และเมื่อปี 2559 ได้ปรับชือและภารกิจของศูนย์ให้ครอบคลุมการเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน