×

เกี่ยวกับ
- อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
`- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ผู้บริหาร facebook fanpage: บริหารการเงินเพื่อความพอเพียง

รายละเอียด

 • หญิง

 • 16-January-1971

 • อาศัยอยู่ ไทย

 • ตำแหน่งที่ตั้ง 118 Seri Thai Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand

 • ความเชี่ยวชาญ - ธรรมาภิบาล
  - การบริหารการเงิน
  - เศรษฐกิจพอเพียงกับประยุกต์ใช้ในการบริหารการเงินบุคคล
  - เศรษฐกิจพอเพียงกับการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ
  - การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
  - การประเมินผลโครงการ

 • ผลงานวิจัย การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
  ดาวน์โหลด: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/17677

  ฯลฯ

 • 1 โพสต์
 • 1000 ความสุข

 • หญิง
 • 16-January-1971
 • อาศัยอยู่ ไทย
 • ตำแหน่งที่ตั้ง 118 Seri Thai Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, Thailand
 • เกี่ยวกับ
 • - อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  `- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  - ผู้บริหาร facebook fanpage: บริหารการเงินเพื่อความพอเพียง