เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน

ใช้จ่าย 3 ส่วน และเก็บออม 1 ส่วน

โพสต์เมื่อ November 29, 2018 ใน แนวความสุข.

pakamon seangaek
36 ผู้ติดตาม 33 เปิดอ่าน   
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน

ฉันและครอบครัวได้นำมาปฏิบัติทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครอบครัวของฉันอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ป้ายกำกับ: ความพอเพียง,

อ่านเพิ่มเติม