ประเพณีโบราณที่ศาลเจ้า

วันนี้ดิฉันได้ถูกรับเชิญไปตีระฆังที่ศาลเจ้าพ่อแม่กลอง เพื่อเป็นแบบตามประเพณีโบราณ

โพสต์เมื่อ January 1, 2019 ใน แนวความสุข.

เฉลิมศรี อนุรักษ์ธรรม
28 ผู้ติดตาม 17 เปิดอ่าน   
ประเพณีโบราณที่ศาลเจ้า

ตีระฆังตามประเพณีโบราณ

ป้ายกำกับ: ประเพณี,