ห้องเรียนชุมชน

เรียนรู้แบบ "เจอนั่น-เจอนี่" ที่ ม.ชีวิต

โพสต์เมื่อ July 30, 2018 ใน การศึกษาระดับอุดมศึกษา.

Mr. Wichean Vachiraserechai
22 ผู้ติดตาม 56 เปิดอ่าน   
ห้องเรียนชุมชน

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ม.ชีวิต) เป็นอาจารย์ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ มีหลักคิดความเป็นครู คือ "เราจะดำรงตนเป็นกับยาณมิตรที่ดี (ที่สุด) ของนักศึกษา ที่วงเล็บตรงคำว่า (ที่สุด) เพราะรู้ว่ายังอีกนาน...อีกไกล...ไม่มีวันสิ้นสุด มีเรื่องดีๆ ทั้งเก่าและใหม่โผล่หน้าเข้ามาทักทายให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด ได้นำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองกับนักศึกษา และนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจ เรียนรู้แบบ "เจอนั่น-เจอนี่" ที่ ม.ชีวิต

อ่านเพิ่มเติม