การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โพสต์เมื่อ August 2, 2018 ใน แนวความสุข.

สำเนียง
18 ผู้ติดตาม 301 เปิดอ่าน   
การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว

วิธีการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว 

๑.  การทำแป้งถั่วเขียว

  ๑.๑  นำเมล็ดถั่วเขียวแช่น้ำทิ้งไว้  ๑  คืน  เพื่อให้เมล็ดถั่วเขียวดูดซัปน้ำให้พองตัวเมล็ดนุ่ม

  ๑.๒  บดเมล็ดถั่วเขียวและกรองแยกกาก

  ๑.๓  น้ำแป้งที่ได้ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน  เทน้ำส่วนที่อยู่ด้านบนทิ้ง  และล้างแป้งที่ตกตะกอนซ้ำ  เพื่อให้แป้งที่ได้ขาวสะอาด  หลังจากนั้นจึงนำแป้งที่ได้ไปตากแดดให้แห้ง

  ๑.๔  เมื่อแป้งแห้งแล้วเก็บบรรจุเพื่อนำไปทำวุ้นเส้น

๒.  การทำวุ้นเส้น

  ๒.๑  นำแป้งที่ได้แบ่งออกเป็น  ๒  ส่วน  โดยชั่งแป้งให้ได้น้ำหนัก  ๔๕  กรัม  แะล  ๙๕๕  กรัม

  ๒.๒  นำแป้ง  ๔๕  กรัมผสมกับน้ำ  ๑๐  เท่า  ต้มไฟอ่อนๆให้สุกซึ่งมีลักษณะใส้เป็นแป้งเปียก

  ๒.๓  นำแป้งที่ได้อีกส่วนหนึ่งลงเครื่องนวดผสมแป้งประมาณ  ๑๐  นาที  แล้วนำแป้งสุกส่วนที่  ๑  มาผสมนวดให้เข้ากัน

  ๒.๔  หลังจากนวดจนแป้งมีลักษณะหนืด  สังเกตโดยเมื่อเทลงจากที่สูง  เส้นแป้งจะไม่ขาดจากกัน  ซึ่งในระหว่างที่เตรียมแป้งก็ทำการตั้งไฟและน้ำเดือดเพื่อนำแป้งที่หนืดได้ที่ไปโรยเส้น

  ๒.๕  เมื่อวุ้นเส้นสุกมีสีใสจะลอยขึ้นบนผิวน้ำ  ใช้ไม้ไผ่ตักพันออกแล้วรีบแช่ในน้ำเย็นทันที  ซึ่งวุ้นเส้นที่ได้นี้เรียกว่า  "วุ้นเส้นสด"

  ๒.๖  นำวุ้นเว้นสดที่ได้แช่แข็งเป็นเวลา  ๒๔ - ๔๘  ชั่วโมง  โดยจัดวางเส้นในถาดอลูมิเนียม  หลังจากนั้นจึงละลายน้ำแข็ง  แล้วนำวุ้นที่ได้ไปตากแห้งจึงเก็บบรรจุไว้รับประทาน