เศรษฐกิจพอเพียง

ครบวงจรอยู่แบบพอเพียงเพิ่มศักยภาพ

โพสต์เมื่อ August 9, 2018 ใน การศึกษาระดับอุดมศึกษา.

Sumalin
18 ผู้ติดตาม 70 เปิดอ่าน   
เศรษฐกิจพอเพียง

     แหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มศักยภาพ ให้กับครอบครัวและชุมชนค่อนข้างสมบูรณ์นำไปสร้างอาชีพหลากหลายแขนง เช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การสกัดน้ำมันมะรุมเพื่อสุขภาพ ฯลฯ