ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.tsdf.or.th/elctfl/articlefile/article-file-10578.pdf

โพสต์เมื่อ September 4, 2018 ใน ภาคธุรกิจ.

kamonthip
7 ผู้ติดตาม 59 เปิดอ่าน   
ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2