×
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน สามอาชีพ Profile Pictureเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

22-25 ก.ย 61อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิตพอเพียงรุ่น7(รุ่นเคาะประตูบ้าน)
https://www.facebook.com/samarcheap/

imageimage
+5
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

28 สิงหาคม 61 การอบรมโครงการพัฒนาทักษะเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

https://www.facebook.com/samarcheap/

imageimage
+3
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

27 สิงหาคม 61 เป็นวันอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเกษตรอย่างยั่งยืน

https://www.facebook.com/samarcheap/

imageimage
+3
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

26 สิงหาคม 61 กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง...ปรับกระบวนการคิด(กำกึ๊ด)...สาธิตวิธีการทำ...นำไปปฎิบัติ

https://www.facebook.com/samarcheap/

imageimage
+4
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

19 สค. 61 วันสุดท้ายของการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

imageimage
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • แนวความสุข
  • 0987488063
  • ตำแหน่งที่ตั้ง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  • ลิงค์โซเชียล