×
โครงการ Sufficiency Economy and Business Promotion in the Agriculture Sector ที่ ติมอร์ เลสเต Profile Pictureเกี่ยวกับ
โครงการไตรภาคีร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงเกษตรฯ ติมอร์-เลสเต เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีของไทยในการประยุกต์ใช้แนวคิด Sufficiency Economy Philosophy เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

รายละเอียด

คณะผู้แทนไทยเดินทางไปติมอร์ เลสเต

ข่าวและกิจกรรม : คณะผู้แทนไทย เดินทางไปดำเนินงานโครงการ Sufficiency Economy and Business Promotion in the Agricultural Sector ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมนี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย น.ส. พัชนี กิจถาวร เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้เข้าพบหารือกับ Mrs. Rosalia Martins da Cruz, Director of "Hiam Health" ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-Governmental Organization - NGO) ของติมอร์-เลสเต ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขอนามัยแม่และเด็ก (Mother and Child Health) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ฟื้นฟูแม่หลังคลอดที่ขาดสารอาหารและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ ที่ขาดโภชนาการที่ดี
www.tica.thaigov.net
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • เครือข่ายระหว่างประเทศ
  • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง Timor Leste